Trao đổi

Hợp doanh và liên doanh03-08-17

Hợp doanh bắt đầu được Nhà nước thực hiện đối với ‘các nhà tư sản dân tộc’ theo quy định tại Điều 16 của Hiến pháp [thứ hai] nước Việt nam dân chủ cộng hòa ngày 31/12/1959 và sau đó là đối với ‘Bên nước ngoài đầu tư ở Việt Nam’ theo Điều lệ về Đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 115 - CP ngày 18/4/1977. Quá trình thực hiện hợp doanh ấy từ đầu là để phủ nhận tư doanh trong nước đã đương nhiên phải thay đổi cho đúng khi giao lưu với thế giới, đó là phải chấp nhận với tư nhân nước ngoài và các hình thức Hợp tác phân chia sản phẩm, Xí nghiệp hoặc Công ty hỗn hợp, và Xí nghiệp tư doanh chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. (Xem thêm)

Giao nhận vận tải23-07-17

  Ở Việt Nam chúng ta biết đến một số Công ty giao nhận kho vận tên tuổi đã hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trước và đi đầu phát triển nghành nghề này tại Việt Nam như Viettrans, Vinatrans, Sotrans… Luật Thương mại số 58/L-CTN năm 1997 có các quy định đối với hoạt động thương mại là ‘dịch vụ giao nhận hàng hóa’ đã tạo hành lang cho sự ra đời của hàng loạt các Công ty có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, từ cổ phần hóa và thành lập các công ty con của doanh nghiệp nhà nước, và hơn nữa là rất nhiều các doanh nghiệp được tư nhân thành lập tuy càng về sau, cũng không ít trong đó là các Công ty giao nhận vận tải “sân sau” của một số người có vị trí trong các công ty vận tải, chính quyền cảng, chủ hàng v.v… (Xem thêm)

Bãi nại26-05-17

‘Bãi’ là dẹp, nghỉ, bỏ, không làm nữa, và ‘nại’ là nài cho được. Trong quan hệ dân sự, bãi nại là việc người có quyền lợi không tiếp tục khiếu nại trách nhiệm dân sự đối với người có nghĩa vụ nữa, ví dụ như trách nhiệm chuyển giao tài sản, bồi thường thiệt hại, thực hiện một công việc v.v… thông thường là được tiến hành sau khi người có trách nhiệm dân sự đã thực hiện nghĩa vụ tương đương và/hoặc với khả năng tối đa của mình, và hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt trách nhiệm dân sự. (Xem thêm)

Đỏ – vàng và những thói lâu dần thành quen01-08-16

Xung quanh ngày 01/8/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo nghị định 46/2016/NĐ-CP thay thế nghị định 171/2012/NĐ-CP được truyền thông làm nóng với những nội dung đã nêu lên gồm tiếp tục nâng cao mức xử phạt và “vượt đèn vàng” cũng bị xử phạt như “vượt đèn đỏ”. Dân chúng lập tức phản ứng với rất nhiều ý kiến khá gay gắt, song mức xử phạt cao sẽ buộc đa số họ phải ý thức hơn để phòng tránh và số ít họ phải chấp nhận gánh chịu nhiều hơn khi vi phạm, số điêu đứng vì vượt quá khả năng hay do kinh tế bị khốn đốn tăng lên nhưng có thể vẫn là ít nhất và nhất là ít người khác biết đến họ. Còn vấn đề “vượt đèn vàng” dường như sự sục sôi đã lắng xuống sau khi có ý kiến của hai quan chức cấp không nhỏ ở hai cơ quan khác nhau, với truyền thông, rằng đúng luật? (Xem thêm)

Danh & Doanh31-12-15

Danh – tên và/hoặc tiếng tăm, luôn dễ hiểu và sử dụng chính xác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi sử dụng các từ ghép như ‘hợp danh’ vẫn có thể chưa phân biệt rõ ràng với ‘hợp doanh’ hay tương tự là ‘liên danh’ vẫn có thể nhầm lẫn với ‘liên doanh’. Nguyên nhân có lẽ do đoạn trường quy định về ‘doanh’ trong các văn bản quy phạm pháp luật.

(Xem thêm)

Tai nạn được coi là tai nạn lao động16-11-15

Tai nạn lao động là rủi ro thường trực luôn được chú trọng và quan tâm phòng ngừa trong quan hệ lao động. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/5/2013 quy định Trách nhiệm của Người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động và Quyền của Người lao động bị tai nạn lao động, cùng với bệnh nghề nghiệp. Chưa nói đến nhận thức về trách nhiệm và quyền của các chủ thể nếu không rõ ràng sẽ không thể đảm bảo được thực hiện đầy đủ khi có tai nạn, thì việc nhận diện rủi ro để phòng ngừa đối với nguy cơ xảy ra tai nạn thôi cũng là rất cần thiết. (Xem thêm)

Công ty và sự gắn kết05-08-15

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015 quy định Doanh nghiệp “là tổ chức được đăng ký thành lập nhằm mục đích kinh doanh” đã sửa đổi khái niệm trước đó là “tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh” và vẫn giữ nguyên khái niệm [hành vi] kinh doanh “nhằm mục đích sinh lợi”; lần đầu tiên có định nghĩa về “sản phẩm dịch vụ công ích” của Doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đã quy định trước đó; và lần đầu tiên quy định về Doanh nghiệp xã hội, đáp ứng tiêu chí “Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.”.

(Xem thêm)

Rủi ro thấy từ sức sống của một cái tên21-07-15

“Hợp đồng kinh tế” là tên gọi gắn với một khái niệm mà về mặt pháp lý không còn tồn tại từ 01/01/2006, ngày Bộ luật Dân sự 2005 có hiệu lực và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989 hết hiệu lực. Đến nay đã qua gần 10 năm, nhưng trên thực tế các văn bản hợp đồng có tiêu đề HỢP ĐỒNG KINH TẾ vẫn đang được không ít tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng trong các giao dịch, và dường như đó còn là một nhu cầu?

(Xem thêm)

Đau bụng uống nhân sâm29-08-14

Không dễ có sự liên hệ nào đúng hơn khi đối chiếu một điều luật đã được viện dẫn để áp dụng trong nội dung một Bản án để giải quyết tranh chấp về chấm dứt Hợp đồng lao động đã được ký kết ngày 03/5/2010 có thời hạn 12 tháng và Người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau khi hết thời hạn là sau ngày 02/5/2011, liên tục cho đến ngày 06/12/2012 khi Người sử dụng lao động ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động sau khi có thông báo trước 45 ngày bằng văn bản.

(Xem thêm)

Huỷ Quyết định trọng tài nước ngoài vì sai luật Việt Nam26-12-13

Đó là tiêu đề của một bài đăng trên Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh ra ngày 12/7/2013. Thực tế là sau phiên họp sơ thẩm ngày 05/02/2013, Toà án nhân dân A. đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam một Quyết định của Trọng tài nước ngoài đối với doanh nghiệp, tuy nhiên Người phải thi hành đã thực hiện quyền kháng cáo của mình để yêu cầu giải quyết theo thủ tục phúc thẩm tại Toà án nhân dân tối cao, và Hội đồng xét Đơn yêu cầu tại phiên họp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo và sửa toàn bộ Quyết định sơ thẩm của Toà án A. không công nhận và cho thi hành Quyết định của Trọng tài nước ngoài này. (Xem thêm)