Dịch vụ

Tập trung với công tác pháp chế của Doanh nghiệp, chuyên sâu về Dân sự, Thương mại, Hàng hải và Bảo hiểm, ALF – ÂN LUẬT cung cấp cho các cá nhân, cơ quan và tổ chức các dịch vụ tư vấn pháp luật, phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn và giải quyết tranh chấp khi tham gia trong các quan hệ có liên quan. Chúng tôi cũng thường xuyên đáp ứng các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia thương lượng, hoà giải và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh, thương mại, quan hệ lao động, nội bộ doanh nghiệp, xử l‎ý công nợ v.v..

Tư vấn pháp luật

ALF – ÂN LUẬT cung cấp các chuyên viên tư vấn thường xuyên; Luật sư đảm nhiệm công tác pháp chế; Luật sư riêng cho Người quản lý và điều hành trong các hoạt động của doanh nghiệp, cho các cá nhân, hộ gia đình, khi tham gia các quan hệ; là người tham gia hay đại diện để giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý.

 

Bảo hiểm

 

Luật sư và Chuyên viên tư vấn, huấn luyện, đại diện theo ủy quyền… trong việc mua bảo hiểm và đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

 1. Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
 2. Bảo hiểm con người, tài sản, hàng hóa
 3. Bảo hiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy và trách nhiệm dân sự của Chủ các phương tiện.
 4. Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự Chủ tàu
 5. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm của Người sử dụng lao động với Người lao động, trách nhiệm của Người quản lý và điều hành doanh nghiệp
 6. Đòi Người thứ ba.

 

Hàng hải

Hang haiLuật sư tư vấn và cùng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến:

 1. Sở hữu và thực hiện quyền sở hữu tàu biển, hang hóa vận chuyển
 2. Cầm giữ hàng hải, bắt giữ và tạm giữ tàu biển
 3. Tai nạn Hàng hải và các vấn đề phát sinh, xử lý các khiếu nại
 4. Trục vớt, xử l‎y tài sản chìm đắm, di chuyển và thanh thải xác tàu
 5. Tổn thất đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển
 6. Tổn thất chung và tổn thất riêng
 7. Trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại Hàng hải

 

Tư vấn Thuế và Kế toán doanh nghiệp

 

 1. Thuế áp dụng với doanh nghiệp.
 2. Nghiệp vụ kế toán.

Dịch vụ kế toán:

 1. Lập và gởi các giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 2. Hướng dẫn viết hóa đơn, lập chứng từ thu, chi.
 3. Lập và gởi các báo cáo thuế hàng tháng
 4. In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc.
 5. Lập và gởi các báo cáo

Tư vấn xã hội học

Chuyên viên tư vấn và thiết kế nghiên cứu các thông tin liên quan tới luật pháp trong xã hội như Tội phạm, Hôn nhân và gia đình, HIV, AIDS, mại dâm, nhóm đồng tính, các nhóm yếm thế …, gợi ý đề tài nghiên cứu, thiết kế bảng hỏi, tổ chức điều tra Xã hội học, xử lý dữ liệu, viết báo cáo theo nhu cầu của khách hàng.

 

GIÁ PHÍ DỊCH VỤ

  Chi phí để thực hiện dịch vụ phụ thuộc:

 • Nội dung, tính chất, mức độ phức tạp của công việc phải thực hiện;
 • Thời gian và công sức làm việc của Luật sư khi nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu, làm việc với các bên liên quan, tiếp xúc bị can, bị cáo, tham gia phiên tòa …;
 • Chi phí thuê giám định, thẩm định, thuê dụng cụ, phương tiện, nhân công phục vụ …;
 • Chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí hợp l‎ý khác để thực hiện các phần việc liên quan.
 • Các chi phí đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.

 

Phương pháp tính Thù lao:

 • Từ 500.000 – 2.000.000 đồng/giờ tính theo thời gian làm việc thực tế đối với những vụ việc thông thường; hoặc
 • Mức cố định cho từng khoảng thời gian được thỏa thuận theo một Hợp đồng dài hạn từ trên 03 tháng với những công việc có tính chất thường xuyên; hoặc
 • Mức tổng tương đương với 50% mức Án phí sơ thẩm hoặc Phí Trọng tài đối với vụ kiện dân sự, thương mại… có giá ngạch; hoặc
 • Thoả thuận từ 5 – 15% của Giá trị Hợp đồng hoặc Giá trị dự án hoặc Giá ngạch của vụ việc.

Số tiền và thời gian thanh toán được ghi trên Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ hoặc Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

 

Phí tư vấn pháp luật trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại:

 • 5.000 đồng/phút trong 01 giờ đầu tiên; và
 • 4.000 đồng/phút trong 02 giờ tiếp theo; và
 • 3.000 đồng/phút áp dụng cho thời gian trao đổi từ trên 03 giờ.

Mức phí trên không bao gồm thuế GTGT 10% và được miễn từ sau khi Hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết.

Thực hiện thanh toán sau khi kết thúc cuộc trao đổi và/hoặc trước khi bắt đầu cuộc trao đổi tiếp sau.

 

Thông tin thanh toán:

 • Số tài khoản: 10201 0000 66298 1 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH ÂN LUẬT
 • Mã số thuế: 0 3 0 5 8 5 9 4 9 1