Dịch vụ

Tập trung với công tác pháp chế của Doanh nghiệp, chuyên sâu về Dân sự, Thương mại, Hàng hải và Bảo hiểm, ALF – ÂN LUẬT cung cấp cho các cá nhân, cơ quan và tổ chức các dịch vụ tư vấn pháp luật, phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn và giải quyết tranh chấp khi tham gia trong các quan hệ có liên quan. Chúng tôi cũng thường xuyên đáp ứng các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia thương lượng, hoà giải và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh, thương mại, quan hệ lao động, nội bộ doanh nghiệp, xử l‎ý công nợ v.v..

Tư vấn pháp luật

ALF – ÂN LUẬT cung cấp các chuyên viên tư vấn thường xuyên; Luật sư đảm nhiệm công tác pháp chế; Luật sư riêng cho Người quản lý và điều hành trong các hoạt động của doanh nghiệp, cho các cá nhân, hộ gia đình, khi tham gia các quan hệ; là người tham gia hay đại diện để giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý.

(Xem thêm)

Trao đổi

Hợp doanh và liên doanh03-08-17

Hợp doanh bắt đầu được Nhà nước thực hiện đối với ‘các nhà tư sản dân tộc’ theo quy định tại Điều 16 của Hiến pháp [thứ hai] nước Việt nam dân chủ cộng hòa ngày 31/12/1959 và sau đó là đối với ‘Bên nước ngoài đầu tư ở Việt Nam’ theo Điều lệ về Đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 115 - CP ngày 18/4/1977. Quá trình thực hiện hợp doanh ấy từ đầu là để phủ nhận tư doanh trong nước đã đương nhiên phải thay đổi cho đúng khi giao lưu với thế giới, đó là phải chấp nhận với tư nhân nước ngoài và các hình thức Hợp tác phân chia sản phẩm, Xí nghiệp hoặc Công ty hỗn hợp, và Xí nghiệp tư doanh chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. (Xem thêm)

Giao nhận vận tải23-07-17

  Ở Việt Nam chúng ta biết đến một số Công ty giao nhận kho vận tên tuổi đã hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trước và đi đầu phát triển nghành nghề này tại Việt Nam như Viettrans, Vinatrans, Sotrans… Luật Thương mại số 58/L-CTN năm 1997 có các quy định đối với hoạt động thương mại là ‘dịch vụ giao nhận hàng hóa’ đã tạo hành lang cho sự ra đời của hàng loạt các Công ty có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, từ cổ phần hóa và thành lập các công ty con của doanh nghiệp nhà nước, và hơn nữa là rất nhiều các doanh nghiệp được tư nhân thành lập tuy càng về sau, cũng không ít trong đó là các Công ty giao nhận vận tải “sân sau” của một số người có vị trí trong các công ty vận tải, chính quyền cảng, chủ hàng v.v… (Xem thêm)