Dịch vụ

Bao hiem

Tập trung với công tác pháp chế của Doanh nghiệp, chuyên sâu về Dân sự, Thương mại, Hàng hải và Bảo hiểm, ALF – ÂN LUẬT cung cấp cho các cá nhân, cơ quan và tổ chức các dịch vụ tư vấn pháp luật, phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn và giải quyết tranh chấp khi tham gia trong các quan hệ có liên quan. Chúng tôi cũng thường xuyên đáp ứng các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia thương lượng, hoà giải và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh, thương mại, quan hệ lao động, nội bộ doanh nghiệp, xử l‎ý công nợ v.v..

Tư vấn pháp luật

ALF – ÂN LUẬT cung cấp các chuyên viên tư vấn thường xuyên; Luật sư đảm nhiệm công tác pháp chế; Luật sư riêng cho Người quản lý và điều hành trong các hoạt động của doanh nghiệp, cho các cá nhân, hộ gia đình, khi tham gia các quan hệ; là người tham gia hay đại diện để giải quyết các vụ việc có tính chất pháp lý.

(Xem thêm)

Trao đổi

Đỏ – vàng và những thói lâu dần thành quen01-08-16

Xung quanh ngày 01/8/2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo nghị định 46/2016/NĐ-CP thay thế nghị định 171/2012/NĐ-CP được truyền thông làm nóng với những nội dung đã nêu lên gồm tiếp tục nâng cao mức xử phạt và “vượt đèn vàng” cũng bị xử phạt như “vượt đèn đỏ”. Dân chúng lập tức phản ứng với rất nhiều ý kiến khá gay gắt, song mức xử phạt cao sẽ buộc đa số họ phải ý thức hơn để phòng tránh và số ít họ phải chấp nhận gánh chịu nhiều hơn khi vi phạm, số điêu đứng vì vượt quá khả năng hay do kinh tế bị khốn đốn tăng lên nhưng có thể vẫn là ít nhất và nhất là ít người khác biết đến họ. Còn vấn đề “vượt đèn vàng” dường như sự sục sôi đã lắng xuống sau khi có ý kiến của hai quan chức cấp không nhỏ ở hai cơ quan khác nhau, với truyền thông, rằng đúng luật? (Xem thêm)

Danh & Doanh31-12-15

Danh – tên và/hoặc tiếng tăm, luôn dễ hiểu và sử dụng chính xác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi sử dụng các từ ghép như ‘hợp danh’ vẫn có thể chưa phân biệt rõ ràng với ‘hợp doanh’ hay tương tự là ‘liên danh’ vẫn có thể nhầm lẫn với ‘liên doanh’. Nguyên nhân có lẽ do đoạn trường quy định về ‘doanh’ trong các văn bản quy phạm pháp luật.

(Xem thêm)